PRISLISTE (tilstandsrapport etter NS 3600t)

Leilighet

Leilighet opp til 50 kvm
Kr 7.500,-
Leilighet mellom 51 og 100 kvm
Kr 10.500,-
Leilighet mellom 101-150 kvm
Kr 12.000,-
Leilighet mellom 151-200 kvm
Kr 14.000,-
Leiligheter fra 201 kvm
kr 16.500,-

Eneboliger

Eneboliger opp til 200 kvm
Kr 16.500,-
Eneboliger fra 200 kvm til 300 kvm
Kr 19.500,-
Eneboliger over 300 kvm
kr 26.000,-
Seksjonerte eneboliger, tomannsboliger- og rekkehus med eget gnr/bnr prises som boliger over

Rekkehus / 2-mannsbilig

Rekkehus/2-mannsbilig opp til 150 kvm
Kr 14.000,-
Rekkehus/2-mannsbolig over 150 kvm
Kr 17.500,-
Borettslag, sameier det bygningsmassen er felles

Hytter/fritidsbolig:

Hytter opp til 100 kvm
Kr 20.000,-
Hytter fra 150 kvm
Kr 25.000,-
Leiligheter (Fritidsbolig) opp til 150 kvm
Kr 15.000,-
Leiligheter over 150 kvm
Kr 18.000,-

Andre tjenester:

Andre oppdrag faktureres for medgått tid.
Kr 2.200,-/time
Planskisse pr plan
Kr 1.200,-

Alle priser er inkludert kjøring, parkering, bomring etc.
Prisene er inkl mva.
Areal i prisliste gjelder oppmålt BRA-areal.
Gjelder fra januar 2022

Kontakt oss for en hyggelig og uforpliktende samtale